SIAPA KAMI?

Monday, November 26, 2012

Objektif j-QAF


Objektif

Dalam mencapai visi dan misi, BPI telah menetapkan objektif untuk memperkasakan Pendidikan Islam (PI), Bahasa Arab (BA), Institusi Pendidikan Agama (IPA) dan Dakwah dalam aspek berikut:        
  1. Pengoperasian dasar PI, BA, IPA dan Dakwah yang lengkap dan komprehensif mengikut kehendak dan keperluan pendidikan.
  2. Pelaksanaan arahan dan keputusan pihak pengurusan tertinggi KPM berkaitan dengan PI, BA, IPA dan Dakwah
  3. Pengurusan pentadbiran, perkhidmatan, kewangan dan ICT dilaksanakan dengan cekap dan berkesan dalam persekitaran kerja yang kondusif.
  4. Pembangunan, perolehan, penyelidikan, inovasi, kejurulatihan, promosi dan pendokumentasian.
  5.  Perancangan dan pelaksanaan program dakwah, kepimpinan, pengukuhan nilai dan pengembangan syiar Islam kepada warga KPM.
  6. Pengurusan sumber manusia.
  7. Pengurusan HEM dan kokurikulum serta prasarana dan kemudahan IPA KPM.
  8. Pengurusan bantuan SAR KAFA.
  9. Hubungan dan kerjasama antara BPI dengan semua agensi berkaitan dalam dan luar negeri secara permuafakatan.

No comments:

Post a Comment